2002-2004  
         > STUDIUM PEDAGOGICZNE 
        
– przy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie


   1999-2004  
         > AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH – Kraków
         Kierunek: grafika
         Specjalizacja: grafika projektowa – plakat
         Praca magisterska pt. aktualności – seria plakatów społecznych

   1994-1999  
         > PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH – Nowy Wiśnicz
         Kierunek: ceramika artystyczna
         Specjalizacja: formy użytkowe

wykształcenie | doświadczenie zawodowe | wystawy | nagrody i wyróżnienia